Privacybeleid MyCuralia

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens zoals:

Wij kunnen informatie krijgen van derden (zoals overheden, eerdere verzekeraars en herverzekeraars). Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen.

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven (zoals voor onderzoeken naar witwaspraktijken en de internationale uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied).

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen.

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics en Olark. Zie Cookiebeleid.

De volgende gegevens kunnen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden worden opgeslagen en geanalyseerd:

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, socialezekerheidsinstellingen en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval.

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen).

Uw rechten als betrokkene

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u ons een mail sturen met een kopie van uw identiteitskaart.

U kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.

U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons ten allen tijde laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is.

Contact

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via 02/735.80.55 of via privacy@curalia.be. U ontvangt binnen de 5 werkdagen een antwoord van onze DPO.

Indien u een klacht wenst in te dienen, contacteer dan in eerste instantie onze DPO via privacy@curalia.be of via 02/735.80.55. Mocht u hier geen bevredigend antwoord krijgen, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via 02/274.48.00.


Cookiebeleid

De website van Curalia werkt met cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer, tablet of smartphone mét internetverbinding wordt geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) toepassing. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Welke cookies gebruiken wij?

Analytische cookies: deze houden (bijvoorbeeld via Google Analytics) statistische gegevens bij. Er wordt geregistreerd welke pagina’s worden bezocht en welke apparaten en kanalen daarvoor worden gebruikt. Het doel hiervan is om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet naar bepaalde gebruikers te herleiden. De privacy van de bezoekers blijft dus gewaarborgd.

Waarom gebruiken we cookies?

Dankzij deze cookies hoeft u niet bij elk bezoek dezelfde informatie in te voeren of aan te klikken. Cookies maken de interactie tussen u en onze website of app gemakkelijker én sneller en helpen u om te navigeren tussen de verschillende onderdelen.

Daarnaast hopen we u de meest relevante informatie te tonen. Cookies leren ons wat u interessant vindt en hoe wij onze website kunnen verbeteren zodat u sneller de informatie vindt die u zoekt.

U kan op elk moment de geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Waar kan u heen met uw vragen?

Voor meer informatie kan u terecht bij de Data Protection Officer van Curalia via 02/735.80.55 of via privacy@curalia.be.