Ik wil storten op een Aanvullend Pensioencontract

Bent u al aangesloten bij Curalia?
Ja
Nee
Gegarandeerde rentevoet: 2,25% op de premies gestort in 2024 + eventuele winstdeelname**
Wat kan deze storting mij opleveren?
  • Vandaag tot 54% fiscaal voordeel (!)
  • Morgen een aanvullend inkomen bovenop uw wettelijk pensioen
  • Erg lage instapkost op uw pensioencontract (2,95%) en mooi rendement*
*rendement = gewaarborgde rentevoet + winstdeelname
**In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.